คณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ลงพื้นคัดเลือกกิจกรรมจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.

คณะกรรมการคัดเลือกการประกวดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น โดย ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วย นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน และนางอัญชลี ปงแก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ลงพื้นที่คัดเลือกกิจกรรมการประกวดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นางอัมพร ภาวะกุล นักวชิการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอฝาง พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์จัดการเงินทุนชุมชนบ้านสันป่าไหน่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

//พช เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)