พช.เชียงใหม่ บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันที่ 28 กรกฎาคม 2562)

พช.เชียงใหม่ บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันที่ 28 กรกฎาคม 2562)

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.

นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายวิรุฬ  พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายมนัส  ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 28 กรกฎาคม 2562)

โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)