พช เชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 โดยได้นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สมาชิกกลุ่มสมาคม ชมรม สโมสร สถาบันต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดเชียงใหม่ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประกอบพิธี ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเลียบคลองชลประทาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

//พช เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)