ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพแบบกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพแบบกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ บ้านปางขามป้อม ม.14 ต.ศรีดง อ.ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีชุมชนลาหู่อาศัยอยู่ ในการติดตามการดำเนินงานครั้งนี้ คณะฯได้ร่วมพิธีต้อนรับตามประเพณีลาหู่ รับฟังการบรรยายของนักเล่าเรื่องชุมชน ชมโฮมสเตย์ในหมู่บ้าน และเยี่ยมชมร้านของที่ระลึก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เด่นคือ ย่าม และผ้าทอ
ในการนี้ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชน และนางบุปผา อาภากุลอนุ พัฒนาการอำเภอไชยปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ ให้การต้อนรับ

//พช เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)