การจัดงาน“ตลาดประชารัฐ สุขใจในสวน”ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

การจัดงาน“ตลาดประชารัฐ สุขใจในสวน”ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ หน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)