จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือด้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือด้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่าง หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวและหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี กับ สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชนท่องเที่ยว เป็นสักขีพยาน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้ทำขึ้นระหว่างหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวและหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี โดยผู้นำชุมชน ทั้ง 6 หมู่บ้าน กับสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ โดยนายมานพ แซ่เจีย นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกัน และการประชาสัมพันธ์โปรแกรมการท่องเที่ยว ของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาเยือนประเทศไทย อันจะเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

ในการนี้ ประธานในพิธีได้มอบรางวัล Champ of the Champ ให้กับหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ทั้ง 4 หมู่บ้าน ที่ได้รับการโหวตให้เป็นกิจกรรมที่โดนใจจากผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14 – 17 กันยายน 2562 ด้วย ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

//พช เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)