พช เชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 29/2562

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.

จังหวัดเชียงใหม่ จัดการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 29/2562 โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ แก่สื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเชิญชวนประชาชนผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงินให้ตนเอง ได้มีเงินออมไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

//พช เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)