พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอำเภออ๋มกอย

พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอำเภออ๋มกอย

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอำเภออ๋มกอย โดยมี นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย ได้ให้การต้อนรับคณะฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย ในการนี้ คณะได้เยี่ยมชมร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)