การจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า” จังหวัดเชียงใหม่

การจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า” จังหวัดเชียงใหม่

 วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.50 น.

 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า” โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในการนี้ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า” โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดจัดกิจกรรมฯ ในวันที่  5 ตุลาคม 2562 ณ  บริเวณเชิงสะพาน ซอยสุขเกษม 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 ///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ :  รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)