พช เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหารือวางแผนการขับเคลื่อนงานในการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

//พช.เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//
#WeAreTheTeam

(Visited 1 times, 1 visits today)