พช เชียงใหม่ ต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเพื่อประชาสัมพันธ์งาน Women’ 2019 Fun run

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ นำโดย นางพรรณี พรหมวิชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน Women’ 2019 Fun run ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดยงาน Women’ 2019 Fun run จัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ จำหน่ายบัตรร่วมวิ่ง ราคา 300 บาท พร้อมเสื้อ และผู้วิ่งเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กลุ่มสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ โทร 053222601

//พช.เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//
#WeAreTheTeam

(Visited 1 times, 1 visits today)