พช เชียงใหม่ นำคณะกรรมการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

//พช.เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//
#WeAreTheTeam

(Visited 1 times, 1 visits today)