พช เชียงใหม่ ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานและวางแผนขับเคลื่อนโรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมทีมวิทยากรโรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักวิชาการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมวิทยากรโรงเรียน OTOP เข้าร่วมการประชุม จำนวน 20 คน วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานโรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่าน และวางแผนการขับเคลื่อนงานโรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง ) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

//พช.เชียงใหม่
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//
#WeAreTheTeam

(Visited 1 times, 1 visits today)