พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งผลิตเสื้อผ้าพื้นเมือง อำเภอสันกำแพง

พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งผลิตเสื้อผ้าพื้นเมือง อำเภอสันกำแพง

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562  เวลา 14.30 น

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งผลิตเสื้อผ้าพื้นเมืองอำเภอสันกำแพง ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ “ช.ศรีนวล” หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ณรงค์ใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดผ้าไทยที่มีคุณค่าและเอกลักษณ์ เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อสตรีไทย โดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพผ้าไทย

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รณรงค์ใส่ผ้าไทย และลงนาม MOU กับ 21 องค์กร อาทิเช่น คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมมูลนิธิต่างๆ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

///ทีมงานสารสนเทศ  พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)