เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ภายใต้โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน

เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ภายใต้โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้มอบเสื้อ “วังขามป้อม ผ้าพื้นเมือง” ให้กับ นายปรัชญา กันทวี ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ภายใต้โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม และเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าคงอยู่คู่แผ่นดิน เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ณ บริเวณหน้าห้องโถงหน้ามุขอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนเสื้อผ้าพื้นเมืองจาก นายศิลปกร วชิราวงศ์ พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยหล่อ และกลุ่มเย็บผ้าวังขามป้อม หมู่ที่ 7 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)