เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ภายใต้โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน

เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ภายใต้โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายบัญญัต กันทะวงศ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ได้มอบเสื้อ “ร้านบัวซอน ผ้าฝ้าย และร้านแมลงปอผ้าฝ้าย” ให้กับ นายเอกณรินทร์ ใจมะโน ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ภายใต้โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม และเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าคงอยู่คู่แผ่นดิน เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT เชียงใหม่) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนเสื้อผ้าพื้นเมือง จำนวน 2 ชุด ได้แก่

(1) นางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการอำเภอสันกำแพง @ ร้านบัวซอน ผ้าฝ้าย บ้านป่าตาล หมู่ที่ 4 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร 086-729-2131 , 089-433-6267
(2) นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม @ ฉัตตฤณ มณทนม (ต่าย) ร้านแมลงปอผ้าฝ้าย บ้านห้วยริน หมู่ที่ 9 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โทร 062-409-7456

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)