พช.เชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่ “ปลัดจังหวัดเชียงใหม่”

พช.เชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่ “ปลัดจังหวัดเชียงใหม่”

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยม และ “สวัสดีปีใหม่ 2563” นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)