ประชุมคณะกรรมการคัดสรรสตรีศรีนครเชียงใหม่/เยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการคัดสรรสตรีศรีนครเชียงใหม่/เยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นางจิตรี จิวะสันติการ ที่ปรึกษา สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดสรรสตรีศรีนครเชียงใหม่/เยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกสตรีศรีนครเชียงใหม่/เยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ดีเด่น “ผู้สืบสานพระราชปณิธาน แม่ของแผ่นดิน” และเชิดชูเกียรติสตรีศรีนครเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 1 สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ (อาคารโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)