พช.เชียงใหม่ @ ศูนย์โอทอปจังหวัดเชียงใหม่ “สวัสดีปีใหม่ 2563”

พช.เชียงใหม่ @ ศูนย์โอทอปจังหวัดเชียงใหม่ “สวัสดีปีใหม่ 2563”

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับทีมงานบริหารศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางเฉลิมศรี คันทา ผู้จัดการ/ประธานวิสาหกิจชุมชนโอท็อปล้านนาและคณะ ได้เข้าเยี่ยมและ “สวัสดีปีใหม่ 2563” ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)