พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่วัดดอนจั่นเตรียมการส่งมอบผลผลิตปลูกผักสวนครัว “ตัดผัก ปลูกฮัก แบ่งปั๋น”ให้แก่เด็กยากไร้

พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่วัดดอนจั่นเตรียมการส่งมอบผลผลิตปลูกผักสวนครัว “ตัดผัก ปลูกฮัก แบ่งปั๋น”ให้แก่เด็กยากไร้

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13. 30 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มากราบนมัสการพระประชานาถมุนี วิ.(อานันนฺโท) เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานเตรียมการส่งมอบผลผลิตปลูกผักสวนครัว “ตัดผัก ปลูกฮัก แบ่งปั๋น”ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ให้แก่เด็กยากไร้ ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดดอนจั่น หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางวัดดอนจั่นได้ดำเนินการวัดเป็นที่พึ่งของคนยากจน เป็นศูนย์กลางการเรียนของชุมชน เปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส เด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เปิดรับอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้ากว่า 700 คน ที่กินนอนและเรียนหนังสืออยู่กับทางวัด

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)