เช้านี้ พ่อเมืองเชียงใหม่ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทย เปิดจวน ตัดผัก ปลูกฮัก แบ่งปัน

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดและคณะ เปิดจวนดำเนินกิจกรรม “ตัดผัก ปลูกฮัก แบ่งปัน” ณ แปลงผัก 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 45 ของการร่วมปฏิบัติการ 90 วัน สร้างความมั่นคงทางอาหารจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ Quick Win 90 วัน 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน สร้างความมั่นคงทางอาหารและลดหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกัน ตัดผักจากสวนครัวที่ปลูกในสวนหลังจวนเพื่อนำไปร่วมสมทบแบ่งปันในกิจกรรมต่อยอดขยายผล “เด็กๆอิ่มท้อง พี่น้องพัฒนาชุมชนอิ่มบุญ” ซึ่งชมรมแม่บ้านมหาดไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รวบรวมผลผลิตจากกิจกรรมไปมอบให้แก่วัดดอนจั่น เพื่อนำไปประกอบอาหารให้เยาวชนที่อยู่ในการดูแล จำนวนกว่า 700 คน และเติมผักในตู้ปันสุข หน้าจวน แบ่งปันให้ประชาชนรับไปบริโภค

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และชมรมแม่บ้านมหาดไทยยังได้ร่วมปลูกผักปลูกรักในแปลงผักทดแทนผักที่ตัดไปแล้วเพื่อให้มีผักสวนครัวไว้บริโภคในจวนอย่างต่อเนื่องและเป็นตัวอย่างในการขับเคลื่อนปฏิบัติการ 90 วัน สร้างความมั่นคงทางอาหารจังหวัดเชียงใหม่ ไปพร้อมกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ทุกครัวเรือนเพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในครั้งนี้ให้ได้

ในการนี้ ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเผยแพร่กิจกรรม และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม

//พช.เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)