แม่บ้านมหาดไทยเชียงใหม่ จับมือกับ พช.เชียงใหม่ แบ่งปันรัก จากแปลงผักในบ้าน แก่วัดดอนจั่น

วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น.

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางกนกพร พรรณเทวี รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้นำกลุ่ม องค์กร นำผลผลิตจากกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 90 วัน สร้างความมั่นคงทางอาหารจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ Quick Win 90 วัน 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน สร้างความมั่นคงทางอาหารและลดหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ มอบให้วัดดอนจั่น เพื่อนำไปประกอบอาหารให้เยาวชนที่อยู่ในการดูแล กว่า 700 ชีวิต โดยถวายแด่เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น พระประชานาถมุนี วิ.(อานันนฺโท) ณ วัดดอนจั่น หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งกิจกรรม “เด็กๆ อิ่มท้อง พี่น้องพัฒนาชุมชนอิ่มบุญ” ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมต่อยอดขยายผลจากกิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดให้บุคลากรลงมือปลูกผักทุกคนทุกบ้าน ตามขั้นตอน “จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน” รวมถึงดำเนินการในส่วนของผู้นำในการทำเป็นแบบอย่าง “ผู้นำต้องทำก่อน” ร่วมกับกลุ่ม องค์กร รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผัก 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก ในทุกระดับ ตามขั้นตอน “ผนึกกำลัง ตั้งระบบ ทำให้ครบวงจร” และ “ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน” เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอในวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในการนี้ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา และคณะ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณวัดดอนจั่นด้วย

//พช.เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)