จังหวัดเชียงใหม่ นำร่อง “โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว”

จังหวัดเชียงใหม่ นำร่อง “โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว”

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดเชียงใหม่ และมอบกล้าไม้ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงานฯ นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับฯ ในการนี้ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ บริเวณป่าดอยสุเทพ (ห้วยตึงเฒ่า) ท้องที่บ้านศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

จากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในปี 2563 ที่มีความรุนแรงและทำลายพื้นที่ป่าโดยเฉพาะจังหวัดภาคเหนือตอนบนเสียหายมากกว่า 55,266 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 30,148,692 ไร่ ซึ่งพื้นที่เสียหายส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่มากถึง 17,771 ไร่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เร่งดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าที่ได้รับความเสียหาย การให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูผืนป่า พร้อมกับมอบหมายให้กรมป่าไม้จัดเตรียมกล้าไม้ ประเภทไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ไม้ให้ดอก และไม้กินได้ เช่น สัก พะยูง ประดู่ป่า อินทนิล ราชพฤกษ์ มะขามป้อม หว้า ขุ่น ฯลฯ สนับสนุนการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าทั่วประเทศ จำนวน 10 ล้านกล้า กำหนดให้เริ่มปลูกพร้อมกันในเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับในเดือนพฤษภาคมปีนี้ มีวันสำคัญเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 2 วัน ได้แก่ วันมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(วันฉัตรมงคล) ซึ่งตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 (วันวิสาขบูชา) ตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ดังนั้นในเดือนพฤษภาคม 2563 จึงเป็นช่วงที่เหมาะสมที่ทุกคนจะได้พร้อมใจกันร่วมกันปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับผืนป่า และยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติด้วยการลงทะเบียนปลูกต้นไม้แห่งความจงรักภักดีภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”  สืบสานสู่ 100 ล้านต้นไปพร้อมๆ กัน

กรมป่าไม้ จึงได้มอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1(เชียงใหม่) ประสานงานกับจังหวัดเชียงใหม่ และมณฑลทหารบก ที่ 33 จัดทำโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ป่าของจังหวัดเชียงใหม่เป็นโครงการนำร่องในการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสียหายจากไฟไหม้ป่า ณ บริเวณป่าดอยสุเทพ (ห้วยตึงเฒ่า) หมู่ที่ 3 บ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่รวม 210 ไร่ (ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563) โดยแยกเป็น 2 พื้นที่ จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่จัดงานฯ 30 ไร่ และจุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ต่อเนื่อง 180 ไร่

สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1(เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบก ที่ 33 โดยสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)