พช.เชียงใหม่ เข้าร่วมการส่งมอบลำไยคุณภาพจากเกษตรกรไปสู่มือผู้บริโภคของ บ.ประชารัฐรักสามัคคีฯ

พช.เชียงใหม่ เข้าร่วมการส่งมอบลำไยคุณภาพจากเกษตรกรไปสู่มือผู้บริโภคของ บ.ประชารัฐรักสามัคคีฯ

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

นายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายณรงค์ คองประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สิบเอก กรณ์ยุทธ์ คำออน ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา และ คณะทำงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมการส่งมอบลำไยคุณภาพจากเกษตรกรไปสู่มือผู้บริโภค ตามโครงการ “ลำไยเชียงใหม่” ยกระดับผลผลิตและรายได้สู่ชุมชน โดยได้ดำเนินการเข้าไปรับซื้อลำไยจากเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จำนวนกว่า 3,000 กิโลกรัม และได้กำหนดการส่งมอบลำไยคุณภาพจากเกษตรกรไปสู่มือผู้บริโภคในพื้นที่ต่างจังหวัด ณ บริเวณลานด้านหน้าเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “ลำไยเชียงใหม่” ยกระดับผลผลิตและรายได้สู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่และผู้บริโภคได้รับประทานลำไยที่มีคุณภาพ และเป็นการกระจายผลผลิตเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาเรื่องการส่งออกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดพื้นที่การจำหน่ายให้กับเกษตรกรลำไยที่สนใจ

//////////////////////////
วิญญู บุญสวรรณ //ถ่ายภาพ : รายงาน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)