พช.เชียงใหม่​ เข้าร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช.เชียงใหม่​ เข้าร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันพุธที่​ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้​ นายวุฒิกร โคจรรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาุมชน เป็นวิทยากรการฝึกอบรมให้ความรู้ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษ จำนวน 85 คน โดยดำเนินงานภายใต้ โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 3 ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่​ มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 2,050 ครัวเรือน 15 ตำบล 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอสารภี โดยมีจุดเรียนรู้ในระดับตำบล (CLM) ในการสนับสนุนการจ้างงาน ในลักษณะครูพาทำเพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขังหลังจากได้รับการอภัยโทษ

///////////////////////////
พช.เชียงใหม่​ : กลุ่มงานสารสนเทศฯ​ //ภาพ​ : ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)