จังหวัดเชียงใหม่ สานพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “จัดงาน OTOP ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” 

จังหวัดเชียงใหม่ สานพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “จัดงาน OTOP ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” 

           จังหวัดเชียงใหม่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยร่วมมือกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ เครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดงาน “OTOP ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 12 เมษายน 2564 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ) 

          วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “OTOP ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU การส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ในเว็บไซต์อาลีบาบา ระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ กับ บริษัทแฮปปี้เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด และชมการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทย ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย (1) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย (2) การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (MOU) ตามกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ในเว็บไซต์อาลีบาบา ระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ กับ บริษัทแฮปปี้เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด (3) การเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทย จำนวน 55 ชุด โดยผู้เดินแบบแฟชั่นผ้าไทยในครั้งนี้เป็นตัวแทน จากสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ จำนวน 14 ชุด ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่นำสินค้าผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย จำนวน 33 ชุด และองค์กรสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 8 ชุด ซึ่งชุดที่ใช้ในการเดินแบบในวันนี้ ประกอบด้วย ผ้าที่ทอ หรือปักด้วยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวลี ที่ผู้ประกอบการแต่ละราย ได้นำมาปรับประยุกต์ให้เข้ากับอัตลักษณ์สินค้าของตนเองที่มีอยู่ให้มีความสวยงามโดดเด่น ทันสมัย น่าสวมใส่มากยิ่งขึ้น

          โดยมี นายอภิชาติ  เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ในการนี้ นายวิทยา ชมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ เครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ผู้แทนศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลเชียงใหม่ ผู้แทนบริษัทแฮปปี้ (ประเทศไทย)จำกัด (เว็บไซต์อาลีบาบา) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดฯ 

           การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การใช้ลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เป็นต้นแบบในการทอผ้า ผลิตผ้า ที่มีเอกลักษณ์ประจำถิ่น ได้งานผ้า Handmade เช่น ผ้าปักมือ ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม หรือผ้าพิมพ์ลายที่ทำมือเท่านั้น (2) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การสวมใช้และสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน (3) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น 

          นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  ที่พระราชทานแก่วงการผ้าไทยว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้นผ้าไทย ที่ผลิตโดยการใช้วัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้จริง และคงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างยอดเยี่ยม สวยงาม ให้เป็นที่นิยม สู่สากล สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย และพระองค์ท่านได้ทรงออกแบบลายมัดหมี่พระราชทานช่างทอผ้าด้วยพระองค์เอง ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระกรุณาประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน และได้ประทานพระกรุณาให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มสามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมืองให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป 

////////////////
วิญญู บุญสุวรรณ // ภาพ : ข่าว
ทีมกลุ่มงานสารสนเทศฯ สนง.พช.เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)