KBO​ เชียงใหม่​ จับมือขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์​ OTOP​ ปี​ 2564

KBO​ เชียงใหม่​ จับมือขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์​ OTOP​ ปี​ 2564

วันพุธที่​ 7​ เมษายน​ 2564​ เวลา​ 09.00​ น.

นายเจริญ​ สีวาโย​ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่​ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP​ ของกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเชียงใหม่​ ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดเชียงใหม่​ พร้อมนี้​ ได้พบปะและมอบหมายแนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์​ OTOPให้กับผู้ผลิต​ชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ​ โดยมี​ นายวุฒิชัย​ ไชยกาญจน์​ นางสาวทักษนันท์​ แขมหอม​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ​ กรรมการเครือข่าย​องค์ความรู้​ KBO​ จังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ​ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฯ​ ณ​ โรงแรมคุ้มภูคำ​ อำเภอเมืองเชียงใหม่​ จังหวัดเชียงใหม่​ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย​ ผู้ผลิตชุมชน จำนวน 22 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน กรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอและจังหวัด รวมทั้งสิ้น 67 คน

จังหวัดเชียงใหม่​ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่​ กำหนดดำนินงานกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ซึ่งมีวัตถุประสงค์​โครงการฯ​ (1)​ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม (2)​ เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ๆ ละ 1 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน​ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน​กิจกรรม ดังนี้

(1)​ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฯ จำนวน 67 คน ประกอบด้วย ผู้ผลิตชุมชน OTOP (ระดับ​ 1-3​ ดาว​ และ​ Quadrant D)​จำนวน 22 กลุ่มๆ ละ 2 คน กรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัด ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
(2) การลงพื้นที่วิเคราะห์ ประเมินสถานที่ผลิต เพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน จำนวน 22 กลุ่ม
(3)​ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP จำนวน 22 ผลิตภัณฑ์
(4)​ การส่งเสริมและสนับสนุนเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน 22 ผลิตภัณฑ์
(5) การจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
(5.1) จัดแสดงนิทรรศการผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 1 ครั้ง
(5.2) นำเสนอสรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP
(5.3) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ ที่มีความโดดเด่น มีนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่าย KBO จังหวัด
(6)​ การเตรียมความพร้อมการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO​ จังหวัดเชียงใหม่​ ผู้ผลิตชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1 ราย เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดผลงานในส่วนกลาง ประมาณเดือน​ สิงหาคม 2564

สำหรับการประชุมในครั้งนี้​ ​ วิทยากรโดย อ.วัชรวุธ​ พุทธิรินโน​ และทีมงานบรรยายในหัวข้อ​ (1) “การใช้นวัตกรรมทางความคิด​ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้ผลิตภัณฑ์” การสร้างแรงบันดาลใจ​ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์​ การออกแบบและพัฒนาตราสินค้า​ รวมถึงการสร้างแบรนด์ที่ดี​ ข้อมูลเชิงพาณิชย์และ​การตลาดที่เหมาะสมตามทิศทางและแนวโน้มความต้องการของตลาด​ รวมถึงตลาดออนไลน์​ มาตรฐานผลิตภัณฑ์มาตรฐานการบริหาร​ หัวข้อ​ (2) ​”การสร้างเสน่ห์ให้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น” การสร้างอัตลักษณ์​ การสร้างเรื่องราวในการเพิ่มมูลค่า​และการถ่ายทอดภูมิปัญญา​ การออกแบบพัฒนาและการใช้งานผลิตภัณฑ์​ นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน​ และหัวข้อ​ (3) “คิกนิคให้ความรู้การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์”

////////////////
วิญญู​ บุญสุวรรณ​ //ภาพ​ : ข่าว
ทีมงานกลุ่มสารสนเทศฯ​ สนง.พช.เชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)