พช.เชียงใหม่ ร่วมประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่นๆผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา08.00 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการ ประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่นๆผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้นายเจริญ  สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ โดยในวันนี้ ได้มีประเด็นชี้แจงสำคัญดังนี้

1.การป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเตรียมความพร้อมของการฉีดวัคซีนของจังหวัด มาตรการควบคุมการลักลอบเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายตามแนวชายแดน การป้องกันการรวมกลุ่มเพื่อลดความเสี่ยงจากการาระบาดของโรค มาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A  และมาตรการช่วยเหลือประชาชน

2.ข้อราชการอื่นๆ ดังนี้ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย และการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ

 

#สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)