พช.เชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ กอช. ประจำปี 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference Sytem)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประจำปี 2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการออมในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย มีนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ โดยในวันนี้ ได้มีประเด็นชี้แจงสำคัญเพื่อมอบแนวนโยบายแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการออมในพื้นที่ ประจำปี 2564 และให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย ประจำปี 2564

การออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เป็นวิธีการออมเงินที่มั่งคง เพราะมีรัฐบาลรับรองและได้ผลตอบแทนมากถึง 3 ต่อ เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์จะได้เงินคืนในรูปแบบบำนาญ เรียกว่าออมน้อย ออมยาว แต่ให้ผลที่คุ้มค่าในวัยเกษียณ และที่สำคัญ ออมง่าย มีความยืดหยุ่นสูง สามารถออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท หรือสูงสุด 13,200 บาท/ปี แบ่งงวดการส่งตามความพร้อมของตัวเอง มีมากออมมาก มีน้อยออมน้อย หรือเดือนไหนไม่มีก็ไม่ต้องออม ซึ่งสิทธิประโยชน์ดีๆ ของการเป็นสมาชิกและส่งเงินออมสะสมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) นอกเหนือจากจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุด 100% ตามช่วงอายุแล้ว ยังได้รับผลตอบแทนจากการนำเงินไปลงทุนอีกด้วย เมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิ์รับเงินบำนาญตลอดชีพ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและสร้างความมั่นคงในวัยเกษียณ โดย กอช.

#สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)