พช.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ครั้งที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่​ ๙​ มิถุนายน​ ๒๕๖๔ เวลา​ ๑๐.๐๓ น.​

นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเขียงใหม่​ นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางบุปผา อาภากุลอนุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นายสุวรรณ​ เกตุดำ​ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ​เมืองเชียงใหม่ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล​ เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลหนองหอย นำทีมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองหอยและตำบลท่าศาลา คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองหอยและตำบลท่าศาลา ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลหนองหอยและตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ผักผลไม้บ้านฉัน​ ​แบ่งปันให้เธอ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) แก้ไขปัญหาความอดอยากหิวโหย (Zero Hunger) ​ ทั้งนี้ นำเอาผัก ผลไม้ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนของประชาชนที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกผักสวนครัว มาแจกจ่าย แบ่งปันให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ และประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนของประชาชนในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) แก้ไขปัญหาความอดอยากหิวโหย (Zero Hunger)
เพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี​ ณ​ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่​ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ กิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ดำเนินการไปแล้วจำนวน ๑​ ครั้ง ดำเนินการครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ และจะจัดอีกทั้งหมด ๓ ครั้ง รวม ๕ ครั้ง ทุกวันพุธของสัปดาห์ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

ในการนี้ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) การอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่เชื้อเพื่อชาติ การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สามารถทำให้เรามีอาหารกิน มีกินมีใช้ ที่เหลือสามารถแบ่งปัน อีกทั้งเป็นการสานต่อพระราชปณิธานพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ ๙ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่พี่น้องประชาชนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นทางรอดของประเทศไทยในปัจจุบัน

รายงานภาพ/ข่าว โดย ทีมงานสารสนเทศฯ CDD เชียงใหม่
# เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและประชาชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
# Change for Good
# Help them to help themselves
# ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)