พช.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่

พช.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา10.30น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ริมคลองแม่ข่า บ้านวังน้ำริน ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม โดยร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า พร้อมกันตลอดสาย ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มพัฒนา จิตอาสา ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ตั้งแต่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดเชียงใหม่ ถึงสะพานหน้าหมู่บ้านดาราณย์ เพื่อเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืน

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)