พช.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีฯอย่างพร้อมเพียงกัน ณ อาคารนิทรรศการ 2 ห้องสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนวางพานพุ่ม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมพิธีการประกอบพิธีถวายบังคมเบื้องหน้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และการเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
และในวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงาน บริเวณด้านหน้าอาคารนิทรรศการ 2 ห้องสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ คือ โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบจากการคัดเลือกของจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านเศรษฐกิจ คือ “ศูนย์เรียนรู้การผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ขุดล้อม บ้านปางกอง” หมู่ 6 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย และสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริฯ และ เพื่อปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การปฏิบัติของประชาชน โดย “ศูนย์เรียนรู้การผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ขุดล้อม บ้านปางกอง” นั้นได้มีการต่อยอดโครงการ พัฒนาอาชีพ ให้เป็นรูปธรรม กระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนให้มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)