พช.เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พช.เชียงใหม่ ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการ ในการนี้นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวิทยา ชมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ การประกอบพิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงประชาชนชาวไทย ด้วยวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2376 เป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย

โดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่า ชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล จากความสำคัญดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการทูต และนักปราชญ์ที่กล้าหาญชาญฉลาด พระองค์ทรงสนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรมและการสร้างศาสนวัตถุ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญาและศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น ด้วยการประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายหนังสือไทยอันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้ ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย และนับเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยที่ได้รับทราบความเป็นมาของชาติบ้านเมืองและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์นับแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)