พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ ติดตามงานอำเภอดอยสะเก็ด และเยี่ยม OTOP “ศิลาดล”

 

วันที่ 21 มกราคม 2565  เวลา 10.00 น.  นายเจริญ  สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายสุภาพ  บุญสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ติดตามงานอำเภอดอยสะเก็ด และเยี่ยม OTOP “ศิลาดล” ณ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนางปานทิพย์   ศรีรัตน์ พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด และ นางสาวทัศนีย์ ยะจา เจ้าของกิจการ หุ้นส่วน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เซลาดอน (2015) ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เซลาดอน (2015)

ซึ่งในวันนี้ได้พาเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเคลือบเซลาดอน (Celadon) และอาคารจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลาดล ประเภทเครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน ของขวัญและของที่ระลึก  ที่ทำจากเครื่องปั้นดินเผาเคลือบเซลาดอน ซึ่งคำว่าศิลาดลเชียงใหม่ หมายถึง ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทเนื้อหินที่ผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ทำขึ้นจากเนื้อดินดำหรือดินผสมกับดินดำ ตกแต่งด้วยเคลือบขี้เถ้าธรรมชาติ เผาที่อุณหภูมิสูง ในบรรยากาศการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ตามกรรมวิธีที่สืบทอดต่อกันมาสำหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ศิลาดล เน้นการทำมือ ยึดวัฒนธรรมการผลิตดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละชิ้น สินค้ามีสีเขียวหยก ผิวเคลือบที่ได้จะรานตัว แตกลายงา (cracking)

หลังจากนั้นได้ไปติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมฯปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด โดยประเด็นเน้นย้ำในวันนี้ ในเรื่องการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 2 และการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของอำเภอดอยสะเก็ด และให้อำเภอได้ไปทบทวนข้อมูล เพื่อที่จะได้วางแผนการดำเนินการในระดับอำเภอและจังหวัดต่อไป

 

#ทีมงาน พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS #CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll @Kmit

#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)