ชาวเชียงใหม่ ร่วมใจ “ประดิษฐ์ผีเสื้อ” ร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วม“ประดิษฐ์ผีเสื้อ” ประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง ณ ถนนราชดำเนินกลาง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันนี้ (12 พ.ค. 65) ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบให้แก่กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปร่วมประดับ ตกแต่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร โดยรัฐบาล กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ซึ่งในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จะมีการนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 90 ตัว ไปประดับตกแต่งภายในนิทรรศการฯ ด้วย

ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมงานศิลปาชีพ ตั้งแต่การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ส่งเสริมการทอผ้า และนำผ้าไหมมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จนเกิดการสร้างมูลค่า สร้างอาชีพแก่ชาวบ้าน คนทอผ้า และคนปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ซึ่งวรจรของไหม หากไม่ได้นำมาสาวเป็นไหม เป็นผืนผ้า จะเติบโตเป็น “ผีเสื้อ” จึงนำมาสู่การเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน “การส่งเสริมการใช้ผ้าไทย”

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)