ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ เยี่ยมชม OTOP “เซลาดอน” อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ เยี่ยมชม OTOP “เซลาดอน” อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผศ.ดร. ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ เยี่ยมชม OTOP “เซลาดอน” โรงงานศิลาดลแหล่งผลิตเครื่องเคลือบศิลาดล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เซลาดอน (2015) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายสุภาพ บุญสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สิบเอกกฤษฎา ขำสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางปานทิพย์ ศรีรัตน์ พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด นางสาวทัศนีย์ ยะจา เจ้าของกิจการ หุ้นส่วน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เซลาดอน (2015) เครือข่าย OTOP และกลุ่มสตรีแม่บ้านอำเภอดอยสะเก็ด ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ
โรงงานศิลาดลแหล่งผลิตเครื่องเคลือบศิลาดล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เซลาดอน (2015) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวทัศนีย์ ยะจา เจ้าของกิจการ หุ้นส่วน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เซลาดอน (2015) ได้กล่าวต้อนรับและคณะ พาเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเคลือบเซลาดอน (Celadon) และอาคารจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลาดล ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของตกแต่งบ้าน ของขวัญและของที่ระลึก พร้อมนี้ ได้นำพาเยี่ยมชมสินค้าเครือข่าย OTOP ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอดอยสะเก็ด ที่ได้มาจัดแสดงจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย สำหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ศิลาดล เน้นการทำมือ ยึดวัฒนธรรมการผลิตดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละชิ้น สินค้ามีสีเขียวหยก ผิวเคลือบที่ได้จะรานตัว แตกลายงา สวยงามทันสมัย
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวให้กำลังใจและชื่นชม ว่าเซลาดอน นั้นเป็นผลิตภัณฑ์OTOP ที่มีความประณีต สวยงาม มีคุณภาพสูง  และผลิตได้จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง  รวมไปถึงมีตลาดจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ มีกำลังการผลิตที่รองรับการสั่งซื้อได้ในปริมาณมากและมีศักยภาพสูง จึงอยากให้พัฒนาสินค้าและลวดลายอย่างต่อเนื่อง และขอบคุณที่ช่วยยกระดับสินค้า OTOP และสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องในชุมชน

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#OTOP
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit

(Visited 1 times, 1 visits today)