พช.เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022

นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “The Change of Life เปลี่ยน..เพื่อชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืน” จัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพของสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ให้สามารถต่อยอดสู่ตลาดสากล และเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมโอกาสการเข้าสู่ตลาดและการขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการ รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานในครั้งนี้
#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
(Visited 1 times, 1 visits today)