ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เชียงใหม่​ ประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนและความก้าวหน้าการพัฒนานวัตกรรม​ “โครงการนครแห่งชีวิต​ และความมั่งคั่ง​ ชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชา​ และเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาไทย”

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมการจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนโครงการ “นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชา และเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาไทย” ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว