ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา (กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์ (Lanna Creative Craft) )

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่มีผลการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น