ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น “กลุ่มจักสานสตรี”(สานก๋วย) บ้านจอมคีรี​ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

✨พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและ เป็นประธานการสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย มหาวิทยาลัยและส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เรื่อง “พลังอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”