ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 📢โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” และ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชียงใหม่ จัด ” การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และ การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัดและข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 2/2560 เขตอำเภอโซนกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชียงใหม่จัด” การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และ การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัดและข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 2/2560 ” เขตอำเภอโซนใต้