ข่าวประชาสัมพันธ์

พช เชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปลูกกล้วยไม้ในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้จังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่องภายใต้โครงการปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 3