ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(Visited 1 times, 1 visits today)