ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

(Visited 1 times, 1 visits today)