ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการตลาด การจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo) กิจกรรมที่ 2 การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(Visited 1 times, 1 visits today)