การจัดทำวีดีทัศน์ “สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านสันป่าไหน่” อำเภอฝาง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์และต้อนรับทีมงานสำนักพัฒนาทุนและองค์กรชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน และทีมงานถ่ายทำวิดีทัศน์เชิงสารคดีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน สำนัักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้คัดเลือกสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านสันป่าไหน่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่เป้าหมาย 1 ใน 8 แห่ง เพื่อถ่ายทำวิดีทัศน์เชิงสารคดีในการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน และเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการหนี้ให้กับสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนอื่นๆ

(Visited 1 times, 1 visits today)