การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัด ได้รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามหนี้สินของกองทุน และการประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมาชิกเพิ่ม นอกจากนั้นได้มีการเชิญชวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานเพื่อสนับสนุนให้กับประชาชนทั่วไปอีกด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)