ประชุมนำเสนอข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับตำบล ประจำปี 2560 อำเภอสารภี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

นายสมโพธิ บิณฑวิหค พัฒนาการอำเภอสารภี มอบหมายให้ นางชลกานต์  เรือนตุ้ย  พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยางเนิ้ง ประชุมนำเสนอข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับตำบล ประจำปี 2560  โดยได้รับเกียรติจาก นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง มาเป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง   อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

 

(Visited 1 times, 1 visits today)