โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หลักสูตร”การบริหารจัดการ”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560  นายฉลวย ทองพลับ นายอำเภอแม่อาย เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หลักสูตร”การบริหารจัดการ” ระหว่างวันที่ 17 -19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านปัญจะพัฒนา ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)