หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวบ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชาตรี ธินนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ติดตามสนับสนุนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว”กิจกรรมสร้างแกนนำการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้านการบริหารจัดการ” ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 บ้านหัวทุ่ง หมู่ 14 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงดาวร่วมเป็นเกียรติ และกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำหมู่บ้าน จำนวน 30 คน ทีมวิทยากรสร้างการเรียนรู้จากวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

(Visited 1 times, 1 visits today)