หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว บ้านโป่งกวาว อำเภอสะเมิง

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายชาตรี ธินนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ติดตามสนับสนุนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว”กิจกรรมสร้างแกนนำการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้านการบริหารจัดการ” ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านโป่งกวาว หมู่ 3 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิษถ์ นายอำเภอสะเมิงให้เกียรติเป็นประธาน กลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำหมู่บ้าน จำนวน 30 คน ทีมวิทยากรสร้างการเรียนรู้จากวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

(Visited 1 times, 1 visits today)