หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว บ้านสันทรายต้นกอก อำเภอเมืองเชียงใหม่

วันที่ 13 พฤษภาคม 2560

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ นำทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 12 -13 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านสันทรายต้นกอก หมู่ที่ 7 ตำบลฟ้าฮ่ามอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ นายชาตรี ธินนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และล่องเรือตามเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำของหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านสันทรายต้นกอก

(Visited 1 times, 1 visits today)